Exness Social TradingExness
Trung tâm hỗ trợ
en - English
zh - 简体中文
id - Bahasa Indonesia
th - ภาษาไทย
hi - हिन्दी
ar - العربيّة
vi - Tiếng Việt
ko - 한국어
bn - বাংলা
ur - اردو
ja - 日本語
es - Español
fr - Français
pt - Portuguesa
Tham gia cuộc cách mạng Social Trading
Đầu tư vào chiến lược của các nhà giao dịch khác hoặc chia sẻ chiến lược của chính bạn để tăng thu nhập
Tiền luôn được bảo vệ
Bạn kiểm soát hoàn toàn tiền của mình vì không ai khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
Tiền luôn được bảo vệ
Bạn kiểm soát hoàn toàn tiền của mình vì không ai khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
Các nhà giao dịch đã được chứng nhận
Chúng tôi xác minh mọi nhà cung cấp chiến lược trước khi họ có thể chào mời các chiến lược của họ cho bạn.
Xây dựng danh mục đầu tư
Đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm nguy cơ chịu rủi ro.
Kết quả minh bạch
Bạn có thể phân tích hiệu suất của mỗi chiến lược trước khi đầu tư.

Chiến lược

Exness (SC) LTD là Nhà giao dịch chứng khoán được đăng ký tại Seychelles với số đăng ký 8423606-1 và được Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) cấp phép với số giấy phép SD025. Văn phòng đăng ký của E​xness (SC) LTD đặt tại Tòa nhà CT 9A, tầng 2, Providence, Mahe, Seychelles.
Chỉ có thể sao chép thông tin trên trang web này khi có sự cho phép rõ bằng văn bản của Exness.
© 20082022, Exness Social Trading.
en - English
zh - 简体中文
id - Bahasa Indonesia
th - ภาษาไทย
hi - हिन्दी
ar - العربيّة
vi - Tiếng Việt
ko - 한국어
bn - বাংলা
ur - اردو
ja - 日本語
es - Español
fr - Français
pt - Portuguesa
Các chiến lược giao dịch được liệt kê và có sẵn để sao chép thông qua (các) ứng dụng Exness Social Trading được các bên thứ ba phát triển và quản lý. Exness không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chiến lược được cung cấp thông qua (các) ứng dụng Exness Social Trading. Hiệu quả giao dịch trong quá khứ không cho thấy được các kết quả của tương lai. Số liệu thống kê và các chỉ báo do Exness cung cấp cho mỗi chiến lược luôn tồn tại những hạn chế cố hữu. Theo số liệu thống kê và chỉ báo hiển thị, chưa có tuyên bố nào cho rằng các chiến lược sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hay thua lỗ.
Cảnh báo chung về rủi ro: CFD là sản phẩm có sử dụng đòn bẩy. Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro cao nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư có thể tăng và giảm và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến CFD. Tìm hiểu thêm